BLACK AND BLUE

BLACK AND BLUE

Ricardo Cornelius i Cristi Garbo són Black i Blue.

Dos clowns que juguen a ser músics, o és a l'inrevés? Un espectacle boig amb dos clowns excèntrics, o és a l'inrevés? Blue, la gran diva del music hall, uneix el seu desbordant talent

al distingit músic Black en un caòtic popurri de gèneres musicals que van des del Blues fins al Cha-Cha-Chá. L'harmonia del públic serà el caos de l'espectacle, o és a l'inrevés?

Els trobaràs a grans teatres, cabarets, perduts a la muntanya o a la cantonada de casa teva. I allà on siguin, amb tots vostès... Black & Blue en concert!

Ricardo Cornelius y Cristi Garbo son Black y Blue. 

Dos clowns que juegan a ser músicos, ¿o es al revés? Un espectáculo loco con dos clowns excéntricos, ¿o es al revés? Blue, la gran diva del music hall, une su desbordante talento 

al distinguido músico Black en un caótico popurrí de géneros musicales que van desde el Blues hasta el Cha-Cha-Chá. La armonía del público será el caos del espectáculo, ¿o es al revés? 

Los encontrarás en grandes teatros, cabarets, perdidos en la montaña o en la esquina de tu casa. Y allí donde estén, con todos ustedes... ¡Black & Blue en concierto! 

Ricardo Cornelius and Cristi Garbo are Black and Blue Two clowns pretending to be musician, or is it the other way around? A crazy show with two eccentric clowns, or is it the other way around? 

Blue, the great diva of the music hall, unites her boundless 

talent to the distinguished musician Black in a chaotic medley of 

musical genres ranging from the blues to the Cha-Cha-Chá. 

The harmony of the public will be the chaos of the show, 

or is it the other way around? 

You will find them in big venues, cabarets, lost in the mountain or in the street of your house. But wherever they are... Ladies and Gentelman... Black & Blue in concert!