brasstreetboys

Oficial Banda.jpg

Brasstreet Boys és el nou projecte sorgit de la inesgotable creativitat de la productora d'espectacles ACAC. Una pocket brassband amb reminicències estetiques d’aquelles “boy bands” de principis dels 90’s.Amb només 5 músics, la Brasstreet Boys entusiasma a tots els públics amb les seves versions impossibles de grans clàssics de l’pop dels 80’s i 90’s, hits contemporanis i temes originals. 

Brasstreet Boys es el nuevo proyecto surgido de la inagotable creatividad de la productora de espectáculos ACAC. Una pocket brassband con reminicències estéticas de aquellas "boy bands" de principios de los 90's.Amb sólo 5 músicos, la Brasstreet Boys entusiasma a todos los públicos con sus versiones imposibles de grandes clásicos del pop de los 80 y 90s, hits contemporáneos y temas originales.

Brasstreet Boys is the new project born of the inexhaustible creativity of the ACAC show production company. A pocket brassband with aesthetic reminiscences of those boy bands of the early 90's. With only 5 musicians, the Brasstreet Boys excite all audiences with their impossible versions of great 80's and 90's pop classics, contemporary hits and original themes.