top of page

 

 

 

Un espectacle teatral universal amb música, teatre de gest i humor.
Una Brass Band, fanfàrria de cinc músics d'estil gipsy balcànic, viatgen pel món amb les seves versions i estil. Aquest viatge també "existencial" els porta a passar per altres formats musicals com a conseqüència de l'evolució natural, no premeditada: música clàssica, jazz, pop rock i fins al heavy dels faran trobar el seu propi camí, tornant a les seves arrels, a la seva essència , més convençuts i realitzats que mai.

SATISFACSHOW és una obra teatral de gest i humor i concert que presenta diferents estils i formacions musicals.

 

SATISFACSHOW

A3-xapa.jpg

Un espectáculo teatral universal con música, teatro de gesto y humor.

Una Brass Band, fanfarria de cinco músicos de estilo gipsy balcánico, viajan por el mundo con sus versiones y estilo. Este viaje también "existencial" los lleva a pasar por otros formatos  musicales como consecuencia de la evolución natural, no premeditada: música clásica, jazz, pop rock y hasta el heavy los harán encontrar su propio camino, volviendo a sus raíces, a su esencia, más convencidos y realizados que nunca.

SATISFACSHOW es una obra teatral de gesto y humor y concierto que presenta

diferentes estilos y formaciones musicales.

A universal theatrical show with music, gesture theater and humor.
A Brass Band, fanfare of five Balkan gypsy-style musicians, travel the world with their versions and style. This also "existential" journey leads them to go through other musical formats as a consequence of natural, unpremeditated evolution: classical music, jazz, pop rock and even heavy metal will make them find their own path, returning to their roots, to their essence , more convinced and realized than ever.

SATISFACSHOW is a theatrical work of gesture and humor and concert that presents
different styles and musical formations.

                                                                         

bottom of page