top of page

Consentiment

"He llegit i accepto els Termes d'ús i la Política de privacitat". "He leído y acepto los terminos de uso y la política de privacidad". "I have read and accept the Terms of use and Privacy Policy".

gràcies! el teu correu ha estat enviat.

gracias! tu correo ha sido enviado.

Thank you! your mails has been sent.

No et podrem respondre si no has llegit la política de privacitat.

Llegir la política de privacitat

Responsable: A.C.A.C. + info

Finalitat: Aquesta pàgina WEB fa servir exclusivament el teu nom i el teu correu electrònic (que tu ens facilites en omplir el formulari de contacte). La fi és establir un contacte amb tu, també poden ser usats teves dades per formar part d'una llista de contactes.

Legitimació: Consentiment de l'interessat

Drets: Té dret a Accedir, rectificar i suprimir les dades.

Termini de conservació de les dades: Fins que no se sol·liciti la seva supressió per l'interessat.

No podremos responder si no has leído la política de privacidad.

Leer la política de privacidad

Responsable: A.C.A.C. + info

Finalidad: Esta página WEB utiliza exclusivamente tu nombre y tu correo electrónico (que tú nos facilitas en rellenar el formulario de contacto). El fin es establecer un contacto contigo, también pueden ser usados tus datos para formar parte de una lista de contactos.

Legitimación: Consentimiento del interesado

Derechos: Tiene derecho a Acceder, rectificar y suprimir los datos.

Plazo de conservación de los datos: Hasta que no se solicite su supresión por el interesado.

We will not be able to respond if you have not read the privacy policy.

Read the privacy policy

Person in charge: A.C.A.C. + info

Purpose: This WEB page uses exclusively your name and your email (which you provide us when filling out the contact form). The purpose is to establish a contact with you, your information can also be used to form part of a list of contacts.

Legitimation: Consent of the interested party

Rights: You have the right to access, rectify and delete the data.

Deadline for data storage: Until removal is requested by the interested party.

bottom of page