top of page

         CATALÀ

A.C.A.C. (Associació Cultural d'Arts Combatives) es dedica a la Promoció de la cultura a través de produccions artístiques catalanes, vetllant per la millora de les condicions laborals dels artistes i el seu reconeixement social.

Per aconseguir les seves finalitats, l’associació realitza les activitats següents:

 

- Management

- Produccions artístiques.

- Promoure accions culturals per a territoris on no hi ha una presència cultural continua i de qualitat.

- Promoció cultural de joves artistes.

- Formació contínua en les arts escèniques per a artistes.

- Propostes pedagògiques artístiques per a centres educatius formals i no formals.

CASTELLANO


A.C.A.C. (Asociación Cultural de Artes combativa) se dedica a la Promoción de la cultura a través de producciones artísticas catalanas, velando por la mejora de las condiciones laborales de los artistas y su reconocimiento social.

Para conseguir sus fines, la asociación realiza las siguientes actividades:

 

- Management 

- Producciones artísticas.

- Promover acciones culturales para territorios donde no hay una presencia cultural continua y de calidad.

- Promoción cultural de jóvenes artistas.

- Formación continua en las artes escénicas para artistas.

- Propuestas pedagógicas artísticas para centros educativos formales y no formales.

         ENGLISH


A.C.A.C. (Asociación Cultural de Artes Combativa) is dedicated to the promotion of culture through Catalan artistic productions, ensuring the improvement of the working conditions of artists and their social recognition.

To achieve its goals, the association carries out the following activities:

 

- Management

- Artistic productions.

- Promote cultural actions for territories where there is no continuous and quality cultural presence.

- Cultural promotion of young artists.

- Continuous training in the performing arts for artists.

- Artistic pedagogical proposals for formal and non-formal educational centers.

CONTACTA'NS PER MÉS INFORMACIÓ

DIRECCIÓ MUSICAL : SERGI ROVIRA

COMISSIÓ ARTÍSTICA: MICKEY FERNANDEZ & MILA VON CHOBIAK

PRODUCCIÓ I BOOKING: JUANJO RICO I CARLES ARQUÉ

 

3W0A7596_edited_edited
Fotos promo 1
residual gurus
bòssalo
LOGO ZMB
Oficial Banda_2
MEEECLHPOSTER2
cartel_be_different_cast_web_02
admb logo
WhatsApp Image 2018-02-27 at 16.14.11
bottom of page