top of page
PROMO SIDRAL 3.jpg

La Sidral Brass Band, està formada per 12 músics: saxos, trompetes, trombó, guitarra, percussions, tuba i l’energia i vitalitat d’un frontman. Junts, esdevenen les armes perfectes per combatre el regne de l’avorrir-se, gràcies a la música més embriagadora, sensual i enèrgica amb només una consigna: diversió apta per a tots els públics.

Sidral Brass Band, neix l’any 2011 entre les vinyes i notes de l’Alt Penedès. Des de llavors, ha difós la cultura del vi a través de l’espectacle i ha recorregut places, carrers, festivals i escenaris d’arreu de l’Estat espanyol i Europa.

La Sidral Brass Band, está formada por 12 músicos: saxos, trompetas, trombón, guitarra, percusiones, tuba y la energía y vitalidad de un frontman. Juntos, se convierten las armas perfectas para combatir el reino del aburrirse, gracias a la música más embriagadora, sensual y enérgica con sólo una consigna: diversión apta para todos los públicos.

Sidral Brass Band, nace el año 2011 entre los viñedos y notas del Alt Penedès. Desde entonces, ha difundido la cultura del vino a través del espectáculo y ha recorrido plazas, calles, festivales y escenarios de todo el Estado español y Europa. 

The Sidral Brass Band is made up of 12 musicians: saxophones, trumpets, trombone, guitar, percussion, tuba and the energy and vitality of a frontman. Together, they become the perfect weapons to fight the realm of boredom, thanks to the most intoxicating, sensual and energetic music with just one slogan: fun for all audiences.

Sidral Brass Band, was born in 2011 between the vineyards and notes of the Alt Penedès. Since then, he has spread the culture of wine through the show and has traveled places, streets, festivals and venues throughout Spain and Europe.

bottom of page