top of page

 A.C.A.C.

edicions

La nostra editorial té com a objectiu promoure i distribuir el màxim possible les

obres dels nostres socis. Duem a terme les següents gestions:

- contractes editorials.

- relació amb SGAE.

- distribució digital a les plataformes ITUNES, SPOTIFY, ...

- seguiment de les obres via SGAE o d'altres entitats de gestió.

- assessorament en temes relacionats amb la indústria musical.

Nuestra editorial tiene como objetivo promover y distribuir el máximo posible las

obras de nuestros socios. Llevamos a cabo las siguientes gestiones:

 

- contratos editoriales.

 

- relación con SGAE.

 

- distribución digital a las plataformas ITUNES, Spotify, ...

 

- seguimiento de las obras vía SGAE o de otras entidades de gestión.

 

- asesoramiento en temas relacionados con la industria musical.

bottom of page